Đặt câu hỏi.

Để tôi kể cho bạn một câu chuyện vô cùng ý nghĩa mà tôi đã nghe được, đến hôm nay khi đăng bài cho cuốn Cô gái thế kỷ này tôi vẫn còn nhớ. Tôi hy vọng mang đến cho bạn một điều gì đó thật ý nghĩa và đầy...