Bạn là duy nhất.

Bạn là duy nhất. Khi tôi có ý định viết cuốn sách về một đề tài liên quan đến phát triển bản thân như thế này, tôi đã từng đọc rất nhiều sách liên quan và tôi phát hiện ra rằng đề tài của mình đang hướng tới thật không...

Đẹp?

   Chúng ta đang sống trong thế kỉ đòi hỏi tri thức và sự hoàn mĩ, đặc biệt là vẻ ngoài. Ở thời này mọi người kiếm ăn một phần lớn gần như dựa vào khuôn mặt. Một người có khuôn mặt đẹp thường dễ lăn lộn hơn người khác....